Pravidla a Podmínky

Instrukce a podmínky závodu Off – road fichtel day

2024 – Soběslav – Karvánky

Při technicképřejímce budou všechny stroje rozděleny do dvou kategorií!

1.Kategorie Klasik

– Budou se tolerovat jen mírné úpravy vzhledu stroje, týká se i kapotáže, která může být sejmuta či upravena ale bez ostrých hran!

 – Nesmí být provedeny zásadní úpravy v konstrukci stroje, jako např. změna původního rámu, vyztužení rámu je povoleno.

– Nejsou povoleny zřetelné zásahy do tlumící a pérovací soustavy, (jiný typ než původní apod..) jsou povoleny současné náhražky tlumičů a pérování shodující se s původním typem z výroby.

– Pohonná a převodová jednotka musí být původní a obsah motoru musí odpovídat údajům z výroby (do 50 ccm), nejsou povoleny úpravy vedoucích k většímu zvýšení výkonu a rychlosti.(např. jiný typ karburace a sání znatelné úpravy výfukového systému, není povolena úprava převodové skříně a počtu rychlostních stupňů!

– elektronické zapalování povoleno. Sekundární převod je povolen neoriginální s možnou úpravou počtu zubů.

– Tlumič výfuku musí být originální případně je povolena současná náhražka odpovídající původnímu typu z výroby.

– POZOR! Na technické přejímce bude odejmut filtr sání ohledně kontroly průměru difuzoru karburátoru! Současně bude prováděna fotodokumentace vašich strojů, aby nedošlo k záměně stroje či jeho částí ještě před samotným závodem. Po dojezdu do cíle bude první desítka klasifikovaných závodníků namátkově podrobena opětovné technické kontrole!

2.Kategorie Sport

Podmínkou je obsah motoru max. do 50 ccm!

Ostatní úpravy jsou možné, ale jen v mezích neohrožující bezpečnost ostatních závodníků a diváků!

Případné protesty ohledně technického stavu motocyklu, např.objem

motoru přesahující 50ccm nebo další nesrovnalosti, budou přijímány do 10 minut po

ukončení hlavního závodu a po složení kauce 500,-Kč od

protestující strany!

Věková hranice: Závodu FD 2024 se může zúčastnit každý světoobčan od 12 do 150 let.

Další „sranda“ kategorie:

Vyhlášení nejstaršího a nejmladšího jezdce!

Vyhlášení Prasečiny roku a další….!

 

Časový sled: 9.00 až 11.00 – přejímka strojů a výdej startovních čísel

 

 

POZOR!!! Platí se vratná záloha 500,- Kč za zapůjčení transpondéru (počítání ujetých kol) + startovné 400,- Kč!

POZOR!!! Závod je možno absolvovat jen se strojem do  obsahu 50 ccm a s motorovým základem Česko – Slovenské výroby!!!

 

 

                      11.15-  start 1.rozjížďka (15 min.)

                      11.45 –  start 2.rozjížďka (15 min.)

                     12.30 –  START FINÁLE- Klasik (60 min)         

                   13.45 – START FINÁLE – Sport (60 min)

                            cca 15.15 – vyhlášení výsledků

 

Podmínky závodu FD 2024:

 

ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ HŘEBŮ, ŠROUBŮ V PNEU A JINÝCH PODOBNÝCH ÚPRAV PNEU!!

POVINNOST POUŽITÍ OCHRANNÉ PŘILBY!!

HLAVNÍ ZÁVOD SE JEDE V ČASOVÉM ÚSEKU JEDNÉ HODINY. PO UPLYNUTÍ JEDNÉ HODINY JE ZÁVOD UKONČEN A VÍTĚZEM SE STÁVÁ JEZDEC S NEJVYŠŠÍM POČTEM UJETÝCH KOL (při stejném počtu kol – čas)!

BĚHEM ZÁVODU JE MOŽNÉ DOTANKOVAT A OPRAVOVAT STROJ. NENÍ MOŽNÉ VYMĚNIT STROJ ANI VYSTŘÍDAT JEZDCE!

PODPISEM DO STARTOVNÍ LISTINY ZÁVODNÍK STVRZUJE, ŽE NEBUDE VYMÁHAT NA POŘADATELI ZÁVODU ODŠKODNĚNÍ, POKUD SI BĚHEM ZÁVODU ZPŮSOBÍ ÚJMU NA ZDRAVÍ! 

 

Další podmínky a instrukce (Volné!):

 1) Každý účastník závodu si nejdříve doma vyžádá laskavé svolení od své manželky, přítelkyně, popřípadě milenky k účasti na závodu. Pokud tak neučiní, je to jeho problém a pořadatel závodu tedy nenese žádné následky za případné pozdější konfrontace.

 2) Podpisem do startovní listiny stvrzuje účastník závodu souhlas s podmínkami pořadatele závodu. Podmínky jsou variabilní a mohou se měnit,             např. se změnou klimatických podmínek, změnou v naší vládě, vyhlášením výjimečného stavu a případným pádem  měny!   

 3) Během závodu není možné vyměnit stroj za jiný, a ani výměna jezdce není možná. Výjimkou je odpadnutí jezdce během závodu. Měnit se můžou různé součástky závodního stroje a partnerky.

 4) Doping je v rozumných mezích povolen. Tolerovat se bude vášnivý a povzbudivý polibek od milenky, doplnění tekutin během závodu a další jemné prostředky vedoucí k blahu závodníka.

 5) Veškeré stížnosti vyřčené 15 minut po ukončení závodu budou obratem předány k vyřízení na Hrad prezidentské kanceláři.

 

Vypracovala Liga za ochranu motorkářských práv a svobod Ó 1.motocyklová AMK Soběslav 2024

INFO: www.fichtl.karvanky.cz

 tel. 775 954 023 – PETR,

   tel. 608 778 044 – ROUBIČ  

e-mail: fd2024@seznam.cz